Forside - Programmet - Påmelding - Last ned flyer
Bakgrunn for konferansen
Forekomsten av gutter og menn som er misfornøyd med egen kropp er snart på nivå med det vi finner hos jenter og kvinner! Kroppsmisnøye blant amerikanske menn har i løpet av en 30 års periode økt fra 15% til 50% og tall fra Norge viser at 20% av gutter i aldersgruppen12-18 år er i risiko for utvikling av spiseforstyrrelser. Det rapporteres likevel om svært få gutter/menn som søker behandling. Derimot tar en del kontakt med Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) og det rapporteres om gutter og menn som sliter med sitt forhold til kropp/mat og helse både i idretts-, trenings- og rusmiljøer. På denne bakgrunn har ROS fått med seg representanter fra aktuelle miljøer i arbeidet med å arrangere en kongress.

Målsettingen er å sette søkelys på problemer gutter/menn har i forhold til kropp og helse og å bli langt bedre og mer samkjørt i å gi hjelp og veiledning.

Målgruppe er fagfolk, behandlere, forskere og pedagoger innen feltet spiseforstyrrelser og rusomsorg. Trenere og veileder innen idretts- og treningsmiljøer samt miljøer med fokus på vektkontroll og kosthold.

Alvorlige konsekvenser
Flere fagfolk mener at presset på kropp, det å være flott og sexy, sprek og ung, kan gi svært alvorlige konsekvenser.

Kronprinsen og kulturministeren kommer
Vi har gleden av å meddele at hans HKH Kronprins Haakon vil være tilstede under konferansen. Kulturminister Trond Giske innleder konferansen med er kort innlegg.

Priser og betingelser
Totalpris kr. 3630,- som dekker konferanseavgift, møterom begge dager, lunsjer og kaffepauser.

En dag deltakelse kr. 2215,- som dekker konferanseavgift, møterom 1 dag, lunsj og kaffepauser.

Påmelding til og med 7 November.


Godkjenninger
Kurset er søkt godkjent hos følgende foreninger:
  • Norsk Psykologforening:
    10 timers fritt spesialkurs og som 10 timers vedlikeholdsaktivitet.
  • Norsk Ergoterapeutforbund
  • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening
  • Norsk Sykepleierforbund:
    Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 10 timer.
Kropp og utseende er nå tema blant gutter helt ned i 12 års alder. Økningen blant gutter skyldes nok at deres idealer er både slanke og muskuløse. Unggutter som begynner å klusse med denne kombinasjonen på egenhånd vil lett komme på feil spor, sier professor Jorunn Sundgot-Borgen, Olympiatoppen*
*Kilde: Nettstedet Dinhelse
Styrke, rasjonalitet og kontroll regnes som klassiske mannlige egenskaper. I vår tid er kroppen et selvrealiseringsprosjekt – den indre kontroll gjenskapes i det ytre, fysiske utseende. Den harde, veltrente kroppen er kroppsliggjøring av idealene. I dag verdsettes menns fysiske kapital i større grad enn tidligere, og det bidrar til å gjøre kroppen til et statusprosjekt. De fleste gutter og menn opplever at idealene er uoppnåelige. Og mange vet akkurat hvor de selv ligger i det fysiske hierarkiet.
Marianne Inez Lien, rådgiver Reform ressurssenter for menn


Egen handlingsplan for gutter
Å være ung gutt i Norge og ha et slikt problem tror jeg er helt forferdelig. De jeg har snakket med skammer seg veldig, for det er liksom ikke lov for en mann å være offer. Når man skal prøve å få gjort noe med problemene så må man innse at her snakker man om dype kjønnsrollebestemte konflikter som jeg tror det er få fagpersoner som kan noe om, sier Andrè Oktay Dahl, stortingspolitiker/ medlem av Mannsutvalget. Dahl vil ha en egen handlingsplan for gutter.*

Nå må det tas tak
Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt kroppspress, og det er mer grenseløst enn noensinne. Presset på det å være flott og sexy, sprek og ung, fører til at unge fanges i voksenkulturen, og de voksne fanges i ungdomskulturen. Problemet må på dagsorden - man må skape oppmerksomhet og diskusjon. Vi må våkne alle sammen, mener Runi Børresen, som har jobbet med helsefremmende- og forebyggende arbeid i mange år.*
Teknisk arrangør: